Telekonferencje

Możesz także skorzystać z naszej oferty w zakresie telekonferencji.

Wszyscy uczestnicy wybierają jeden z poniższych numerów i wpisują ten sam numer ID wykorzystany do zorganizowania sesji BeamYourScreen.

US National Audio Conferencing

Międzynarodowa Usługa Telekonferencji