HTML Viewer

Dzięki logowaniu przez HTML viewer, BeamYourScreen zapewnia jeszcze większą elastyczność.

Poza standardowym logowaniem do sesji, oferujemy jeszcze łatwiejszy sposób na dołączenie do prezentacji – za pośrednictwem strony internetowej www.123beam.info. Nie trzeba instalować ani uruchamiać pliku, ActiveX, Java i Flash także nie są wymagane. Biorąc pod uwagę rosnące stosowanie restrykcyjnych  zabezpieczeń sieci firmowych, które często zabraniają pobierania plików wykonywalnych lub wtyczek, logowanie do sesji przez przeglądarkę HTML jest dużym atutem. Kolejna korzyść to współpraca przeglądarki HTML Viewer z systemami  operacyjnymi Mac i Linux.

HTML Viewer został opracowany specjalnie na potrzeby prezentacji sprzedażowych online  i pokazów demo przez internet, i jest optymalny dla tych celów. Obawy i wątpliwości klientów związane z innowacyjna metodą prezentacji online można łatwo rozwiać.

Funkcjonalność

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie funkcji dostępnych po zalogowaniu do sesji przez HTML Viewer, w porównaniu do standardowego logowania przez program łączący.

HTML Viewer Standardowe Logowanie
URL dla uczestników www.123beam.info www.123beam.com
Prezentowanie Ekranu Tak Tak
Kursor Myszy Tak Tak
Adnotacje Tak Tak
Wybór Aplikacji Tak Tak
Planowanie Tak Tak
Profil Tak Tak
Tablica Tak Tak
Zdalna Kontrola Nie Tak
Zmiana Prezentującego Nie Tak
Transfer Plików Nie Tak
Czat Nie Tak
Wskaźnik dla uczestników Nie Tak
Automatyczny Zoom Nie Tak