DMS

O Diagnostic Services of Manitoba
Diagnostic Services of Manitoba jest organizacją non-profit odpowiedzialną za wszystkie publiczne usługi laboratoryjne  i usługi diagnostyki obrazowej.
Zespół ponad 1,500 dedykowanych laboratoriów, zespół obrazowania i wsparcia dostarczają kompleksowe usługi diagnostyczne w 77 placówkach w całej prowincji.
Zjednoczone jedną wizją i wspólnym celem, wszystkie strony współpracują ze sobą jako jedna organizacja w celu zapewnienia optymalnej obsługi lekarzy i pacjentów.

Wyzwanie
Diagnostic Services of Manitoba zatrudnia patologów w pięciu instytucjach, w dwóch miastach, którzy razem z personelem technicznym działają jako wojewódzki oddział patologii. Konsultacje między patologami w różnych lokalizacjach wymagały przesyłania szkiełek między sobą a prezentowania wyników lekarzom musiało się odbywać w gabinetach patologów. Czyniło to trudną i czasochłonną współpracę Patologa DSM Dr. Julianne Klein z kolegami w innych lokalizacjach. “Szukałem sposobu na prezentowanie wyników biopsji wątroby naszym hepatologom, rezydującym w innej instytucji, aby móc w czasie rzeczywistym omawiać  korelacje obrazu klinicznego i morfologii.”

Rozwiązanie
Z programem BeamYourScreen mamy możliwość współdzielenia w czasie rzeczywistym obrazów biopsji transmitowanych przez kamerę na mikroskopie patologa, z innymi lekarzami, którzy widzą obraz na zdalnym komputerze przez internet. “W trakcie testów BeamYourScreen okazał się idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że był tak łatwy w użyciu!” powiedział Dr. Klein. “Używam BeamYourScreen w celu omawiania skomplikowanych przypadków z innymi patologami  i kolegami klinicznymi. Wyniki mogą być także prezentowane w celu omówienia asystentom technicznym patologów w innych lokalizacjach.

Wnioski
Teraz łatwo i szybko można podzielić się interesującymi przypadkami i omówić wyniki kliniczne z odległymi kolegami. “Gorąco polecam BeamYourScreen. Wierzę, że jest to bardzo użyteczne rozwiązanie w praktyce patologii,  z potencjałem znacznego wpływu na opiekę nad pacjentem.” Dr. Klein przewiduje nawet większy potencjał. “BeamYourScreen może być wykorzystywany do nieformalnych konsultacji, w celu zapewnienia wsparcia dla śródoperacyjnych konsultacji patologów, do nauki i  profesjonalnych zainteresowań.”

Download
pdf Diagnostic Services of Manitoba Case Study (PDF)